تماس با ما

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

ما ضمن استقبال از بازخورد از جامعه ما. اگر شما هر گونه پیشنهاد و یا می خواهید به گزارش اشکالات در طول بتا ، لطفا فرم تماس با ما زیر استفاده کنید. برای مشارکت و سوالات دیگر با ما تماس بگیرید از طریق پست الکترونیکی در [email protected]

بازی در حال حاضر به صورت رایگان